Източници на тревожност при децата

  1. Изолация от общуване с връстници – когато едно дете до започване на училище е общувало само с възрастни, например не е посещавало детска градина, когато започне училище то ще се сблъска с прекалено много нови ситуации. Освен новите изискванията и правила в училище които трябва да се научи да спазва, то също трябва и тепърва да се учи да общува с връстници.
  2. Конфликт между родителите
  3. Психически травми – загуба на близък. Жертва или свидетел на агресия
  4. Поведение на родителите предизвикващи страдание

Comments are closed