Спазване на правила

Обикновено родителите твърдят, че се опитват да наложат правила, но децата не ги спазват. Най-често това е защото те нямат авторитет пред децата си. Ако някой няма авторитет пред теб, няма как да ти наложи правила. Често са ми казвали, че детето слуша повече единия родител, най-вече бащата, а по малко другия, или повече слуша в детската градина отколкото в къщи. Причината за това е в различния авторитет който имат родителите и учителите пред детето.  Как да наложите авторитета си пред децата. Тук вече няма формула. Сами трябва да намерите какво работи при вашето дете.

Един пример: дете се разхожда с майка си в парка, по някаква причина започва да хленчи, да се тръшка.  Майката кляка до него и започва да му се моли. Най-често резултата е, че детето продължава да хленчи или проявява агресия към майка си.  Защо става така ? Първо майката е клекнала до детето, с това губи едно преимущество, че е по-висока от него което само по себе си е някакъв респект. Второто – започва да му се моли.  За детето това е слабост, тя се моли защото няма какво други да направи, това означава, че то контролира ситуацията. Тоест имаме пример за обратното на авторитетно поведение.

Друга често срещана причина за неспазването на правила е, че децата просто не ги знаят. За възрастните е ясно например, че нетрябва да се чупят предметите в къщи, че не трябва да се удрят други деца и т. н. Но правилата няма как да се знаят от децата освен ако родителите не са им ги обяснили. Правилата трябва да се обяснят много ясно, да сме сигурни, че децата са го разбрали правилно и да знаят какво причиняват и какво ще последва за тях при неспазване. Когато въпреки това някое правило се наруши се задейства съответното наказание. Много е важно детето да знае, че го наказват заради нарушаването на конкретното правило, защото в противен случай то ще реши, че го наказват защото не го обичат. Важно е и двамата родители да са единни в правилата и наказанията.

Comments are closed.