Нормалното емоционално и социално развитие от раждането до 18 г.

Емоционално развитие

0-2 м  разпознаване на емоции в майката

2-3 м  диференциране на емоции в майката

7-9 м  настройване на афекта по този на майката

9-24 м различават се емоции в лицевата експресия и гласа

18-20 м поява на стеснение, емпатия и завист

 

20 м-5 г  започва да оценява значението на стимули във връзка с индивидуални цели

Започва да усвоява културно формиращата роля на емоционалната експресия

Започва да инхибира и отлага поведенчески планове

Развива константи за обект

Развива вътрешен работен модел за приятелска връзка

Започва да модулира поведението и емоционалната експресия

6-12 г поява на емоционален контрол

Колебание от една емоция към друга

Повишена сензитивност към отношение от други

Повишено чувство на очакване и нетърпение

Развива се усещане за емоции

Повишени вариации на настроението

 

13-18 г    

повишава се мета когнитивният капацитет:

  • Разбиране емоциите на другите
  • Оценява смес от или противоречиви емоции
  • Наблюдава емоциите като вътрешно състояние
  • Разделя поведение от емоции
  • Разбира влиянието на преживяванията извън непосредствените връзки засягащи емоциите

 

 

Социално развитие

0-2 м  настъпва интерактивна комуникация

Отговаря на социални стимули

2-3 м социални звуци

Поява на взаимно ограничение

Поява на звукова локализация

Разпознаване на вербален афект

3-7 м настъпва очен контакт

Поява на социална усмивка

Поява на социална интеракция

Намалено плачене

7-9 м повишават се доказателствата за интерсубективност

Отговор към емпатия на майката

Поява на протест при сепарация и страх от непознати

18-20 м  използване на думите за социално функциониране

Развитие на езика повишава социалните връзки

20 м – 5 г   могат да разиграят специфична поведенческа роля (специфична роля при игри – лекар, продавач и т.н.)

Социална роля на поведението в допълнителна роля

6-12 г  разбира, че хората имат много роли

Харесват някой социални практики

Интересуват се от тайни, събирания, организирани игри, хобита

Появява се циничен хумор

Създават се приятелства с връстници от същия пол

Обяснява действия като се позовава на събития от непосредствената ситуация

Редифинира връзките с приятелите си

Доминират еднополови групи

Силна поява на хумор

Фокусиране върху човешката физическа външност в опозиция на персоналната личност

Адаптиране към груповата стойност, говорене, маниери

Присъединява се към групи от връстници

Издигане в социално съзнание

Повишаване на самоконтрола

Възникване на добри приятелства

Разбира, че емоциите имат вътрешна причина

Разбира, че хората могат да имат противоречиви чувства и понякога маскират чувствата си

Свързват действията към персоналните черти и чувства

Виждат в приятелите хора които се разбират един друг и с които споделят мисли и чувства

 

13-18 г 

разбиране на юношата:

  • Отделяне от родителите
  • Достигат стабилен сексуален идентитет
  • Развиват способност за развитие на дълги сексуални връзки
  • Добиват стабилна работа или подготовка за кариера

Повишен конфликт с родителите

Повишено влияние на връстници

Поява на сексуален интерес

Противопоставяне на възрастните и недостижими хора

Неуверен относно хомосексуалност

Експериментиране с алкохол и дроги

Продължава доверието с родителите

Повишено самосъзнание

Затвърждаване на идентичността

Връзката с връстници показва взаимни ползи

Романтичният интерес се увеличава

Връзки с възрастни извън семейството добиват важно значение

Влиянието на връстници се разглежда по обективно

Сексуална експресия

Развитие на романтични връзки

Тревожност от идентификацията преобладава

Повишава се изискването върху сексуалната и професионална идентификация

Comments are closed