Поведение на родителите поощряващо агресията

собствен модел на поведение – такива родители също са често агресивни. Ако вие сте агресивни няма как детето да бъде по-различно.

използване на физически наказания, особено ако не се обяснява защо се наказва. В много случай смятаме, че децата разбират много добре защо ги наказваме, като не считаме за нужно да им обясняваме. Разбирането на децата, особено в предучилищна възраст, за добро и зло, за това как се чувстват другите и т. н. е различно от това на възрастните. Затова когато наказваме детето си за някаква лоша постъпка, трябва да сме напълно сигурни, че то е разбрало защо е наказано. В противен случай то ще възприеме наказанието като агресия към него и липса на обич.

загуба на контрол върху детето съчетано с непълноценно отношение с него – не достатъчно познаване, отчуждение, безразличие към страданието на детето.

Незаинтересованост и търпимост на агресивно поведение.

Comments are closed