I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Sending...
Your message has been sent, thank you! Close this notice
Please try again. Close this notice

За връзка с нас

Ако имате въпроси може да ни потърсите или да ни пишете.

Телефон:
0887759394

Еmail:
nikolai.xman@gmail.com

Варна Шумен Разград
Image

Е К И П

ДЕТСКИ ПСИХИАТЪР д-р Неделчев

ДЕТСКИ ПСИХОЛОГ/Психотерапевт Мария Катева

ПСИХОЛОГ – ПСИХОТЕРАПЕВТ

психолог, Варна, Петър Петров

Петър Петров – диагностика и терапия при пациенти над 18 г.

магистър – психолог – консултант. Сертифициран когнитивно-поведенчески консултант към БАКПП. Психологично-консултативна практика в гр. Варна; Работил съм като доброволец-психолог в Терапевтична общност за лечение на зависимости „Феникс”.

КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Когнитивно-поведенческа психотерапия (сертифициран когнитивно-поведенчески консултант);

Психодрама – обучение в асистентско ниво – приключва през 2020г.;

Фамилната психотерапия

ЛОГОПЕД Валентина Дочева

Валентина Дочева е специалист по Специална педагогика с професионална
квалификация „логопед“, придобита в Шуменски Университет „Еп. Константин
Преславски“. По време на следването си се обучава по програма „Erasmus +” с
работен език английски в The Hague University of Applied Sciences и е била
стипендиант за отличен успех. От 2018г. работи като логопед в Логопедичен
Център –Варна. Участвала е в множество проекти, научни форуми и курсове.
Работи с всички видове говорни и езикови нарушения.
При терапия на заекване се използват технически средства и практики,
подпомагащи логопедичната терапия.
Сертифицаран оценител за:
– тест за фонологично осъзнаване и бързо серийно назоваване като
предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7
години;
– оценка на четенето (декодиране и разбиране) и неговите нарушения при
ученици от I-ви и II-ри клас;
– ранно детско развитие във възрастовия диапазон 0-6г.

Image

Приятелска атмосфера
за всички ваши мисли

Научете повече за нас