I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Sending...
Your message has been sent, thank you! Close this notice
Please try again. Close this notice

За връзка с нас

Ако имате въпроси може да ни потърсите или да ни пишете.

Телефон:
0887759394

Еmail:
nikolai.xman@gmail.com

Варна Шумен Разград
Image

Нормалното биологично и когнитивно развитие от раждането до 18 г.

Биологично развитие

2-6 м. 

бързо развитие на синапси

бързо увеличаване на метаболизма на мозъчната глюкоза

настъпват денонощни цикли на сън и бодърстване

7-9 м

увеличаване окръжността на главата

миелинизиране на лимбичната система

повишаване на свързващите пътища

повишаване на инхибиторния контрол във висшите центрове

18-20 м

нивата на мозъчния глюкозен метаболизъм достигат тези при възрастни

повишена латерализация и предно-задна мозъчна специализация на езиковите центрове

20 м – 5 г

установява се контрол върху червата

установява се дневен контрол върху пикочния мехур

установява се нощен контрол върху пикочния мехур

теглото на мозъка достига 90 % от това на възрастни

6-12 г

първа загуба на млечни зъби

повишена способност за местене на очите

повишен контрол върху пикочния мехур (рядко напикаване)

бързи промени във формата и размерите на пирамидните клетки

настъпва визуално – моторна и междусензорна интеграция

значително подобрение на моторния контрол

контрола върху горните крайници е напълно развит

Когнитивно развитие

0-2 м. разпознаване лицето на майката

Бързо развитие на вкус и обоняние

2-6 м. поява на класическо и оперантно кондициониране

Развитие на навиците

7-9 м. демонстрира постоянство към обект

Протест при сепарация

Изследване на новости

Поява на мотивация за усъвършенстване

Открива разликата между субекти

Целенасочени движения

18-20 м. започва да запомня информация

Започва да формира описание на познати събития

Лимитиран обхват на внимание

Лесно се разсейва

Магическо мислене

Символични игри

Теория на ума (какво си мисли другия)

Анимизъм

Език – започва да използва фрази от две думи

Поява на минало време

Започва да се научава социалното използване на езика

Формират изречения  субект–глагол-обект

Започват да говорят описателно

6-12 г. роля на ученето, категоризиране, разработване за повишени резултати

Превключване от егоцентризъм към социален език

Разбиране на времеви последователности и различаване на ден, месец

Настъпва разбиране за съхранение на материални неща

Ролеви игри

Поява на декларативна памет (фиксационна)

Развива се способност за вземане на друга гледна точка

промяна на мисленето за необратимост

Способност за разбиране на логическите принципи – реципрочност, класификация, включване към клас, серия и номер

Повишено съзнание за собствени способности

разбиране развитие на мотивация и способности

13-18 г  развитие на логическите причини включително комбинирани системи, способност за разбиране комбинацията на обекти и пропорционална комбинация

Оценяване на инверсия, реципрочност и симетрия

За пръв път поява на абстрактно мислене

Придобива способност да обработва информация

Придобива собствена стойност, зачита нуждите на другите

Изработване на умения за боравене и обработка на информация включително умения за изследване, флексибилно използване на стратегии за учене, контрол или мониторинг на информация

Разширяване на информацията и фактическите категории

Развива се рекурсивно мислене

Формира се операционално мислене

Image

Приятелска атмосфера
за всички ваши мисли

Научете повече за нас