За Д-р Неделчев

за д-р Неделчев

Завърших медицински университет Варна през 2001 г. 1 месец след последният държавен изпит започнах работа в държавна психиатрична болница с. Царев брод обл. Шумен. От 2002 г. започнах специализация по психиатрия.

2007 година прехвърлих специализацията си във УМБАЛ „Св. Марина” Варна, където специализирах и работех, с прекъсване, до ноември 2013 г.

Призната специалност „психиатрия“ от 01.06.2013 г.

От 2015 г. до 2016 г. включително – специализирах детска психиатрия

Призната специалност „детска психиатрия“ от 12.12.2017 г.

Имам положени модули по когнитивно-поведенческа психотерапия – 100 часа.

Имам публикация на тема „орторексия” отпечатана във „Българско списание за психиатрия” бр. 1 от 2016 г.

Comments are closed