I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Sending...
Your message has been sent, thank you! Close this notice
Please try again. Close this notice

За връзка с нас

Ако имате въпроси може да ни потърсите или да ни пишете.

Телефон:
0887759394

Еmail:
nikolai.xman@gmail.com

Варна Шумен Разград
Image

Нормалното емоционално и социално развитие от раждането до 18 г.

Емоционално развитие

0-2 м  разпознаване на емоции в майката

2-3 м  диференциране на емоции в майката

7-9 м  настройване на афекта по този на майката

9-24 м различават се емоции в лицевата експресия и гласа

18-20 м поява на стеснение, емпатия и завист

20 м-5 г  започва да оценява значението на стимули във връзка с индивидуални цели

Започва да усвоява културно формиращата роля на емоционалната експресия

Започва да инхибира и отлага поведенчески планове

Развива константи за обект

Развива вътрешен работен модел за приятелска връзка

Започва да модулира поведението и емоционалната експресия

6-12 г поява на емоционален контрол

Колебание от една емоция към друга

Повишена сензитивност към отношение от други

Повишено чувство на очакване и нетърпение

Развива се усещане за емоции

Повишени вариации на настроението

13-18 г    

повишава се мета когнитивният капацитет:

  • Разбиране емоциите на другите
  • Оценява смес от или противоречиви емоции
  • Наблюдава емоциите като вътрешно състояние
  • Разделя поведение от емоции
  • Разбира влиянието на преживяванията извън непосредствените връзки засягащи емоциите

Социално развитие

0-2 м  настъпва интерактивна комуникация

Отговаря на социални стимули

2-3 м социални звуци

Поява на взаимно ограничение

Поява на звукова локализация

Разпознаване на вербален афект

3-7 м настъпва очен контакт

Поява на социална усмивка

Поява на социална интеракция

Намалено плачене

7-9 м повишават се доказателствата за интерсубективност

Отговор към емпатия на майката

Поява на протест при сепарация и страх от непознати

18-20 м  използване на думите за социално функциониране

Развитие на езика повишава социалните връзки

20 м – 5 г   могат да разиграят специфична поведенческа роля (специфична роля при игри – лекар, продавач и т.н.)

Социална роля на поведението в допълнителна роля

6-12 г  разбира, че хората имат много роли

Харесват някой социални практики

Интересуват се от тайни, събирания, организирани игри, хобита

Появява се циничен хумор

Създават се приятелства с връстници от същия пол

Обяснява действия като се позовава на събития от непосредствената ситуация

Редифинира връзките с приятелите си

Доминират еднополови групи

Силна поява на хумор

Фокусиране върху човешката физическа външност в опозиция на персоналната личност

Адаптиране към груповата стойност, говорене, маниери

Присъединява се към групи от връстници

Издигане в социално съзнание

Повишаване на самоконтрола

Възникване на добри приятелства

Разбира, че емоциите имат вътрешна причина

Разбира, че хората могат да имат противоречиви чувства и понякога маскират чувствата си

Свързват действията към персоналните черти и чувства

Виждат в приятелите хора които се разбират един друг и с които споделят мисли и чувства

13-18 г 

разбиране на юношата:

  • Отделяне от родителите
  • Достигат стабилен сексуален идентитет
  • Развиват способност за развитие на дълги сексуални връзки
  • Добиват стабилна работа или подготовка за кариера

Повишен конфликт с родителите

Повишено влияние на връстници

Поява на сексуален интерес

Противопоставяне на възрастните и недостижими хора

Неуверен относно хомосексуалност

Експериментиране с алкохол и дроги

Продължава доверието с родителите

Повишено самосъзнание

Затвърждаване на идентичността

Връзката с връстници показва взаимни ползи

Романтичният интерес се увеличава

Връзки с възрастни извън семейството добиват важно значение

Влиянието на връстници се разглежда по обективно

Сексуална експресия

Развитие на романтични връзки

Тревожност от идентификацията преобладава

Повишава се изискването върху сексуалната и професионална идентификация

Image

Приятелска атмосфера
за всички ваши мисли

Научете повече за нас